Verejné obstarávanie

Zákazka s nízkou hodnotou

Stavebné práce

Názov zákazky: Obec Búč – Agroturistický penzión – Karkó,
Využitie geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla

Nákres – situácia

Dokument k stiahnutiu

Návrh zmluvy o dielo

Dokument k stiahnutiu

Energetický audit

Dokument k stiahnutiu

Projektová dokumentácia

Obal

Dokument k stiahnutiu

Projektová dokumentácia

Zmluva o dielo

Dokument k stiahnutiu

Projektová dokumentácia

Zoznam subdodávateľov

Dokument k stiahnutiu

Projektová dokumentácia

Geotermálna energi

Dokument k stiahnutiu

Projektová dokumentácia

Technická správa

Dokument k stiahnutiu

Projektová dokumentácia

Podrobný TSP

Dokument k stiahnutiu

Projektová dokumentácia

Popis prác

Dokument k stiahnutiu

Projektová dokumentácia

Dodatok č.1

Dokument k stiahnutiu

Projektová dokumentácia

Sprievodná správa

Dokument k stiahnutiu

Projektová dokumentácia

Výkaz – výmer

Dokument k stiahnutiu

Projektová dokumentácia

Popis opatrení

Dokument k stiahnutiu

Projektová dokumentácia

Plán likvidácie

Dokument k stiahnutiu

Projektová dokumentácia

Poistný certifikát

Dokument k stiahnutiu

Projektová dokumentácia

Krycí list

Dokument k stiahnutiu

Dokumenty boli zverejnené na stránke Vintop Karko dňa 28. apríla 2021 o 9.20 hodine

a 3. júna 2021