Verejné obstarávanie

Zákazka s nízkou hodnotou

Stavebné práce

Názov zákazky: Obec Búč – Agroturistický penzión – Karkó,
Využitie geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla

Projektová dokumentácia

Obal

Dokument k stiahnutiu

Nákres – situácia

Dokument k stiahnutiu

Projektová dokumentácia

Technická správa

Dokument k stiahnutiu

Návrh zmluvy o dielo

Dokument k stiahnutiu

Projektová dokumentácia

Sprievodná správa

Dokument k stiahnutiu

Energetický audit

Dokument k stiahnutiu

Projektová dokumentácia

Výkaz – výmer

Dokument k stiahnutiu

Dokumenty boli zverejnené na stránke Vintop Karko dňa 28. apríla 2021 o 9.20 hodine