Publicita

Stavebné práce

Názov zákazky: Obec Búč – Agroturistický penzión – Karkó,
Využitie geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla

Projektová dokumentácia

Geotermálna energia

Dokument k stiahnutiu

Projektová dokumentácia

Obal

Dokument k stiahnutiu

Projektová dokumentácia

Zmluva o dielo

Dokument k stiahnutiu

Projektová dokumentácia

Zoznam subdodávateľov

Dokument k stiahnutiu

Projektová dokumentácia

Technická správa

Dokument k stiahnutiu

Projektová dokumentácia

Sprievodná správa

Dokument k stiahnutiu

Dokumenty boli zverejnené na stránke Vintop Karko dňa 28. apríla 2021 o 9.20 hodine

a 3. júna 2021