Ochrana osobných údajov

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Naša spoločnosť pracuje na zabezpečení ochrany vášho súkromia pri využívaní našich služieb. Preto máme presné zásady, v ktorých sú stanovené podmienky spracovania a ochrany vašich osobných údajov. Sledujte zmeny týchto Zásad ochrany osobných údajov na našich internetových stránkach.

Tieto Zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú len na našich zákazníkov a používateľov našich online služieb.

Kto je zodpovedný za vaše osobné údaje? 
Spoločnosť: Ing. Karkó Ján – ATTRACT ,Miesto podnikania: Búč 139, 94635 Búč / Slovensko /, IČO: 11714514 pôsobí ako spracovateľ osobných údajov.

Aké typy osobných údajov zhromažďujeme? 
Zhromažďujeme osobné údaje, ktoré nám poskytnete, napríklad keď zadáte objednávku, skontaktujete sa so zákazníckym servisom alebo sa zúčastnite na súťaži. Osobné údaje, ktoré nám poskytnete, môžu zahŕňať napríklad kontaktné údaje, dátum narodenia a platobné údaje. Okrem toho môžeme zhromažďovať určité osobné údaje z externých zdrojov, ako sú napríklad kreditné informácie a zmeny adresy.

Ako vaše osobné údaje používame? 
Vaše údaje potrebujeme na tieto účely:

 • vytvorenie a spravovanie vášho osobného účtu;
 • spracovanie vašich objednávok a vrátenie peňazí prostredníctvom našich online služieb;
 • zasielanie textových správ s oznámením o stave doručenia;
 • kontaktovanie v prípade problémov s doručením vašich objednaných položiek;
 • odpovedanie na vaše otázky a informovanie o nových alebo zmenených službách;
 • zasielanie marketingových ponúk, ako sú napríklad newsletter-y a katalógy;
 • informovanie výhercov v súťažiach usporiadaných online;
 • spravovanie vášho účtu vykonaním kreditných kontrol;
 • vypracovanie analýz s cieľom ponúknuť vám vhodné marketingové ponuky a informácie;
 • overenie zákonne stanoveného minimálneho veku na nakupovanie online;
 • zasielanie prieskumov s cieľom poskytnúť vám možnosť ovplyvniť našu ponuku a služby;
 • testovanie a zlepšovanie našich systémov, prostredníctvom ktorých sú poskytované služby;
 • zamedzenie zneužitiu alebo nevhodnému využitiu našich služieb;

Vaše osobné údaje budeme uchovávať len po dobu potrebnú na splnenie uvedených účelov alebo po zákonom stanovenú dobu. Potom budú vaše osobné údaje zmazané.

Aké máte práva? 
Máte právo kedykoľvek požiadať o informácie o tom, aké osobné údaje o vás uchovávame. Ak sú vaše údaje nesprávne, neúplné alebo nerelevantné, môžete požiadať, aby sme tieto informácie opravili alebo odstránili. Vaše údaje nemôžeme odstrániť, ak nám v tom bránia zákonné predpisy o uchovávaní údajov, napríklad právne predpisy o účtovníctve, alebo iné legitímne dôvody, ako napríklad neuhradené dlhy.

Kto má prístup k vašim osobným údajom? 
Vaše údaje nikdy neposkytujeme, nepredávame ani si ich nevymieňame na marketingové účely s tretími stranami. Údaje, ktoré poskytneme tretím stranám, sú používané výlučne na poskytnutie vyššie uvedených služieb pre vás, napríklad doručovateľom v súvislosti s doručením tovaru, mediálnym agentúram na distribúciu newsletter-u a agentúram hodnotiacim bonitu klienta či agentúram na vymáhanie pohľadávok na účely kontrol ratingu, overenia totožnosti a vymoženia dlhu.

Zmeny v tomto Vyhlásení o ochrane osobných údajov

Služby poskytované spoločnosťou Ing. Karkó Ján – ATTRACT sa stále rozširujú a forma a charakter týchto služieb sa môže občas zmeniť bez toho, aby sme vás na to vopred upozornili. Preto si vyhradzujeme právo občas zmeniť alebo rozšíriť toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov. Prípadné zásadné zmeny uverejníme na našich webových stránkach.

Na našej stránke o ochrane osobných údajov zverejníme oznámenie, ktoré vás upozorní na výrazné zmeny v tomto Vyhlásení o ochrane osobných údajov a dátum poslednej aktualizácie bude vyznačený v hornej časti vyhlásenia. Odporúčame vám pravidelne kontrolovať túto stránku, aby ste si mohli prečítať najaktuálnejšiu verziu.

Nové Vyhlásenie o ochrane osobných údajov nadobudne účinnosť hneď po zverejnení.

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov bolo zverejnené a nadobudlo účinnosť dňa 20. mája 2018

Tu môžete požiadať o informácie o tom, aké osobné údaje o vás uchovávame.

Vyplňte Vašu emailovú adresu, ktorú ste použili pri komunikácii s nami pomocou kontaktného formulára alebo ju máte registrovanú v našom e-shope.

Prepíšte znaky do kolónky!

Tu môžete požiadať o odstránenie osobných údajov, ktoré o Vás uchovávame.

Vyplňte Vašu emailovú adresu, ktorú ste použili pri komunikácii s nami pomocou kontaktného formulára alebo ju máte registrovanú v našom e-shope.

Prepíšte znaky do kolónky!